Καταγραφή Δυναμικού Νοσοκομείων

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών και Ευρωπαϊκών απαιτήσεων, διεξάγει μια απλή καταγραφή του αριθμού των εισαγωγών στις Καρδιολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων της χώρας, καθώς και την απογραφή των δυνατοτήτων παρακολούθησης των καρδιολογικών ασθενών στα Εξωτερικά ιατρεία. Επίσης καταγράφει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή κλινική πράξη κατά την άσκηση του λειτουργήματος στα Νοσοκομεία. Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5QGFopSIjEmS3RdBTjJqq4YSyngqdWArWq8xAW-DNeSpEeA/viewform?usp=sf_link...

Καταγραφή HERiCO-19

  Η καταγραφή HERICO-19 (Hellenic Echocardiology Registry in Covid-19 pts), πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αποτελεί ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων των Νοσηλευομένων ασθενών με COVID-19. Ο στόχος της είναι να διερευνηθεί η επίπτωση καρδιαγγειακής συννοσηρότητας και της πρωτοεμφανιζομένης παθολογικής καρδιολογικής συνιστώσας, καθώς και των αντίστοιχων ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων σε ασθενείς με λοίμωξη από COVID-19, των οποίων η κλινική...

EORP-CICD

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει στην καταγραφή για τη Χρόνια Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας- EORP. Πρόκειται για μια διεθνή, προοπτική καταγραφή ασθενών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και/ ή περιφερικής αγγειοπάθειας με παρακολούθηση 3 ετών. Κύριος στόχος της καταγραφής είναι η συγκέντρωση των χαρακτηριστικών των ασθενών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και περιφερικής αγγειοπάθειας σε ότι αφορά: τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ...

EORP-ACS STEMI

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας συμμετέχει μαζί με άλλες χώρες, στα πλαίσια του προγράμματος EURObservational Research Programme (EORP), στο Acute Coronary Syndrome STEMI Registry. Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή δημογραφικών, κλινικών και βιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) που εισάγονται εντός 24 ωρών από την έναρξη του πόνου σε αντιπροσωπευτικά κέντρα με ή χωρίς...

EUROASPIRE V

Η πολυκεντρική μελέτη EUROASPIRE V αποτελεί την  πέμπτη κατά σειρά  ομώνυμη μελέτη και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής έρευνας για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου και τον σακχαρώδη διαβήτη (EUROASPIRE). Η μελέτη διεξάγεται ήδη από το 2016, υπό την αιγίδα, του προγράμματος EURObservational Research Programme, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.  Όπως και οι προηγούμενες έρευνες EUROASPIRE, η  EUROASPIRE V  επικεντρώνεται σε ασθενείς με...

STENT SAVE A LIFE (Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ)

Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ (HΛεκτρονική ΙΑτρική Καταγραφή Των οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)   Η καταγραφή η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Stent Save a Life έχει κύριο στόχο την καταγραφή της διαχείρισης των οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού στην Ελλάδα και διεξάγεται με κύριο ερευνητή (principal investigator) τον Εκλεγμένο Πρόεδρο της ΕΚΕ, κύριο Ιωάννη Κανακάκη....

Ablation Registry

Το έτος 2008 με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε η Εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής των επεμβάσεων κατάλυσης στη χώρα (ablation registry). Κωδικοί πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων έχουν χορηγηθεί σε 30 κέντρα με άδεια εκτέλεσης επεμβάσεων κατάλυσης, σε 26 Νοσοκομεία. Εξ αυτών τα 16 είναι Δημόσια   (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά), 2...

EORP - Valvular Heart Disease II Survey

Η καταγραφή διοργανώνεται από τον EORP (ESC) σε συνεργασία με τις κατά χώρα Καρδιολογικές Εταιρείες. Σκοπό έχει την καταγραφή των ασθενών με σοβαρή βαλβιδοπάθεια ή οποιαδήποτε προηγηθείσα παρέμβαση σε βαλβίδα, οι οποίοι εισάγονται σε καρδιολογικές κλινικές ή παρακολουθούνται σε τακτικό εξωτερικό ιατρείο βαλβιδοπαθειών. Προγραμματίζεται να ξεκινήσει το Μάρτιο και θα διαρκέσει επί ένα τρίμηνο. Έχουν δηλωθεί τα εξής κέντρα: Ιπποκράτειο Αθηνών, Ευαγγελισμός, Αλεξάνδρα, Ασκληπιείο Βούλας, Υγεία, ΑΧΕΠΑ,...

Εθνική ηλεκτρονική βάση καταγραφής των εμφυτευόμενων συσκευών

Με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε η Εθνική ηλεκτρονική βάση καταγραφής των εμφυτευόμενων συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, αμφικοιλιακές συσκευές) η οποία ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο 2015. Συνολικά έχουν καταγραφεί 61 κέντρα με άδεια εμφύτευσης συσκευών, αλλά συμμετέχουν στην καταγραφή τα 47 (Τα 4 αρνήθηκαν εξαρχής να συμμετάσχουν, ενώ τα 10 δεν πέρασαν ποτέ επεμβάσεις με τη συχνότερη...

CHALLENGE

Πατήστε εδώ για το Registry.       Δημοσιεύσεις: International Journal of Cardiology- Challenge Heart Journal-Congenital Heart Disease     Newsletters: Newsletter Αύγουστος 2017 Newsletter Οκτώβριος 2017 Newsletter Δεκέμβριος 2017 Newsletter Σεπτέμβριος 2018 Newsletter Δεκεμβρίου 2018 Newsletter Μάιος 2019 Newsletter  Ιανουάριος 2020 ...

Registry Καρδιο-ογκολογίας

Οι εξελίξεις στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης ασθενών με ογκολογικά νοσήματα. Ωστόσο, τόσο η χημειοθεραπεία όσο και η ακτινοθεραπεία έχουν συσχετιστεί με σημαντική καρδιοτοξικότητα που εκδηλώνεται ως καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθεια, περικαρδιακή νόσος και αρτηριακή υπέρταση. Έγκαιρη διάγνωση, στενή παρακολούθηση και κατάλληλες...

CRT Devices Registry

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαγγειακής Έρευνας διοργανώνει ένα Registry για την καταγραφή όλων των συσκευών CRT που τοποθετούνται στα Νοσοκομεία της Ελλάδας.    Πατήστε εδώ για το Registry. ...

PRESERVE-EF

Η προοπτική μελέτη PRESERVE-EF πραγματοποιείται κατόπιν πολυκεντρικής συνεργασίας 7 καρδιολογικών κλινικών της χώρας μας και την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας από τον Απρίλιο του 2014. Η μελέτη διαπραγματεύεται την αναζήτηση ασθενών υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο μεταξύ εκείνων με ιστορικό προσφάτου ή παλαιού εμφράγματος μυοκαρδίου εφόσον έχουν πλήρων επαναιματωθεί και διατηρούν διατηρημενη τη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας (κλάσμα εξώθησης >40%). Πρόκειται...

HERHODOTOS REGISTRY

ΦΟΡΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (HERHODOTOS) Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου     ...

Καταγραφή Σταθερής Στηθάγχης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ / STABLE ANGINA REGISTRY  ...

Δημοσιεύσεις καταγραφών

 Αρχεία δημοσιεύσεων καταγραφών:                                                                                                                                    ...