Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας από το application παρακαλούμε συμπληρώστε το email με το οποίο έχετε κάνει εγγραφή .

    Karpapp Cancelation