ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Α. Συνετός

Αντιπρόεδρος: Α. Μαστροκωστόπουλος

Μέλη πυρήνα: Γ. Βογιατζή, Π. Μπούνας, Γ. Θ. Νικήτας, ΑΓ. Παπανικολάου, Χ. Παρίσης

Μέλη Ομάδας
 


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. Η διάδοση της πιστοποιημένης γνώσης στη βασική και προχωρημένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (BLS και ALS), σε γιατρούς, νοσηλευτές και ομάδες του γενικού πληθυσμού που μπορεί να λειτουργήσουν ως «καλοί σαμαρείτες» σε περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής.

2. Η μελέτη, έρευνα και διάδοση της γνώσης σχετικά με την εντατική θεραπεία και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην καρδιολογία.

3. Η λήψη πρωτοβουλιών με στόχο τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το οποίο θα καθιστά εφικτή και νόμιμη την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες που έχουν λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση. Επιπλέον, η διαμόρφωση προτάσεων και νομικού πλαισίου και για την επίλυση ηθικών και νομικών διλημμάτων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν εντατικής θεραπείας.

 


Συνεπώς, η ομάδα έχει ρόλο πρωτίστως εκπαιδευτικό, που εκφράζεται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

· Διοργάνωση στους χώρους της ΕΚΕ, πολυάριθμων ετησίως σεμιναρίων Βασικής ΚΑΡΠΑ (BLS), Προχωρημένης ΚΑΡΠΑ (ALS) καθώς και Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS), με την πιστοποίηση του ERC (European Resuscitation Council), απευθυνόμενα σε γιατρούς, νοσηλευτές και φοιτητές ιατρικής. Σημειώνεται ότι η Ομάδα ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ είναι από τους ελάχιστους φορείς σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν συνάψει απευθείας συμβόλαιο με το ERC για διοργάνωση πιστοποιημένων σεμιναρίων και των 3 βαθμίδων (BLS, ALS, ILS).

· Διοργάνωση σεμιναρίων BLS εντός και εκτός Αθηνών, απευθυνόμενα σε ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες).

· Συμμετοχή με ομιλίες, διαλέξεις και ολοκληρωμένα στρογγυλά τραπέζια, με θεματολογία σχετική με την ΚΑΡΠΑ και την εντατική θεραπεία, σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων της ΕΚΕ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ συμμετοχής στην ομάδα ΚΑΡΠΑ:
Α. Για τα απλά μέλη:
1. Να είναι πιστοποιημένοι κατά ERC εκπαιδευτές BLS/ALS (generic instructors) ή
2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία ή αποδεδειγμένη συστηματική ενασχόληση και εμπειρία σε καρδιολογική ΜΕΘ και επείγουσα καρδιολογία
Β. Για την εκλογή μελών πυρήνα και Προέδρου/Αντιπροέδρου της Ομάδας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες

 


Επίδειξη Σεμιναρίου ALS (Advanced Life Support- Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής) σε σεμινάριο στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το ERC (European Resuscitation Council)

 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ERC (ALS/ILS/BLS) ΣΤΗΝ ΕΚΕ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΕ/ ERC Γ. ΛΑΤΣΙΟΣ, [email protected]

 

Ημερομηνίες σεμιναρίων ERC στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

4 Οκτωβρίου 2019 BLS
8 Οκτωβρίου 2019 BLS
12 Οκτωβρίου 2019 BLS-instructors
13 Οκτωβρίου 2019 ILS
22 Οκτωβρίου 2019 BLS
24 Οκτωβρίου 2019 BLS
31 Οκτωβρίου 2019 BLS
 
9-10 Νοεμβρίου 2019 ALS
16 Νοεμβρίου 2019 ILS

 

14 Δεκεμβρίου 2019 ILS