Γυναίκα με Συχνές Έκτοπες Κοιλιακές Συστολές

  Βασίλειος Μπέλλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Ξενοφώντας Μάκος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Ιωάννης Γουδέβενος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Περίληψη Οι μη συχνές έκτοπες κοιλιακές συστολές (ΕΚΣ), ζεύγη και τριπλέτες, που δε συνδυάζονται με σημεία υποκείμενης δομικής καρδιοπάθειας ή συνδρόμων κληρονομικών αρρυθμιών σε ασυμπτωματικούς ασθενείς θα πρέπει να θεωρούνται φυσιολογική παραλλαγή. Όταν όμως οι ΕΚΣ είναι[…]