Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας σε Χαμηλού Κινδύνου Ασθενείς

CARDIOTHORACIC DEPARTMENT ALEXANDROUPOLIS HOSPITAL Όταν το 2002 ο Allain Cribier πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη διαμηριαία εμφύτευση αορτικής βαλβίδας σε έναν ασθενή υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου, η νέα μέθοδος αντιμετωπίστηκε αρχικά με έντονο σκεπτικισμό και δυσπιστία. Ήταν πραγματικά δύσκολο να προβλεφθεί αρχικά η ταχεία εξέλιξη, η ευρεία απήχηση και η ραγδαία εξάπλωση της διακαθετηριακής εμφύτευσης της αορτικής βαλβίδας. Καθώς η μέθοδος εξελισσόταν και χρησιμοποιούνταν νεότερης γενιάς διακαθετηριακές βαλβίδες, τα αποτελέσματά της βελτιώνονταν[…]