Δυνατότητες και όρια του Καρδιολόγου 2017. ΗΔΙΚΑ και Καρδιολογία

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Η.Σ) βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής του έλληνα ιατρού τα τελευταία χρόνια με τρόπο μη αναστρέψιμο, διαρκώς επεκτεινόμενο και δημιουργώντας απόλυτη ρήξη με το παρελθόν της γνωστής χειρόγραφης συνταγής. Θα προσπαθήσω με ένα σύντομο κείμενο να φέρω στην επιφάνεια θέματα που αφορούν (α) τη λειτουργία της Η.Σ διεθνώς, (β) συγκριτικά δεδομένα από την Ελληνική πραγματικότητα, (γ) ζητήματα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας καθώς και (δ) ποια μπορει να είναι τα επόμενα βήματα. (α) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση[…]