Κλινικά Διλήμματα – Είναι Καλύτερα τα Χαμηλότερα Επίπεδα της LDL- Χοληστερόλης; “Ερμηνεία” των Αποτελεσμάτων της Μελέτης IMPROVE-IT

Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ‘Αττικό Νοσοκομείο” Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Παθολογικός Τομέας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων