Κλινική Εξέταση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

  Η Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) ορίζεται σαν ένα πολύπλοκο κλινικό σύνδρομο που είναι αποτέλεσμα κάποιας δομικής ή λειτουργικής καρδιακής διαταραχής η οποία δυσχεραίνει την ικανότητα της καρδιάς για πλήρωση ή εξώθηση. Εκτιμάται ότι η επίπτωση του συνδρόμου της ΚΑ στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 2.6%. Αφορά σε μεγαλύτερη συχνότητα άνδρες ηλικιωμένους (>65 ετών), λόγω της αυξημένης επιβίωσης μετά από ένα οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ), όπως επίσης και λόγω της βελτίωσης[…]

Μείωση Επανεισαγωγών – Η σημασία του Ενημερωτικού Σημειώματος Εξόδου (Εξιτηρίου) ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

  Τα τελευταία 30 έτη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.1 Μια σειρά κλινικών μελετών οδήγησαν στην καθιέρωση νέων θεραπειών με επακόλουθο τη δραστική βελτίωση της επιβίωσης, τη μείωση των επανανοσηλειών και την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.2 Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, μελέτες όπως οι VHeFTII,3 SOLVD-P,4 CONSENSUS5 και ATLAS6 εδραίωσαν τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης[…]