Καθετηριασμός Πνευμονικής Αρτηρίας για Συνεχή Αιμοδυναμική Παρακολούθηση σε Βαρέως Πάσχοντες. Είναι Δικαιολογημένη η Αμφισβήτηση της Μεθόδου;

Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα