Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του καρδιαγγειακού συστήματος κατά τον Γαληνό

The 21th Century is the era of the triumph of science, the triumph of the human mind. However, our era rarely turns its eyes backwards to see the course that science has had to make as its current evolution and to detect its origins. Such an effort will be made in this monograph on Galen’s beliefs about the anatomy and physiology of the cardiovascular system.