Εστιασμένη Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη (FoCUS): Η άποψη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

  Yπάρχει τάση αυξανόμενης χρήσης του υπερήχου καρδιάς σε επείγουσες καταστάσεις από μη καρδιολόγους. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαική ένωση καρδιαγγειακής απεικόνισης (EACVI) όφειλε να εξετάσει αυτό το σημαντικό θέμα και να καθορίσει τα πρότυπα για την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, για την ασφαλή και την αποτελεσματική χρήση της ηχωκαρδιογραφίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.1 Είναι γνωστό πως η διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφικής εξέτασης σε καταστάσεις διαχείρισης επειγόντων περιστατικών αποτελή πρόκληση.