Η δευτερογενής πρόληψη μέσω της καρδιακής αποκατάστασης: οδηγίες για φυσική δραστηριότητα και προγράμματα άσκησης

  Oι καρδιολογικοί ασθενείς μετά από ένα οξύ επεισόδιο και/η με χρόνια καρδιακή νόσο αξίζουν ειδικής προσοχής ώστε να αποκαταστήσουν την ποιότητα ζωής τους και να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την λειτουργική τους ικανότητα. Αυτοί οι στόχοι δευτερογενούς πρόληψης περιλαμβάνονται στον γενικότερο στόχο της Καρδιακής Αποκατάστασης (Κ.Α). Η Κ.Α μπορεί να θεωρηθεί ως η κλινική εφαρμογή πρόληψης μέσω μίας επαγγελματικής διεπιστημονική προσέγγισης ώστε να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου και εντάσσεται[…]