Εστιασμένη Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη (FoCUS): Η άποψη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

  Yπάρχει τάση αυξανόμενης χρήσης του υπερήχου καρδιάς σε επείγουσες καταστάσεις από μη καρδιολόγους. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαική ένωση καρδιαγγειακής απεικόνισης (EACVI) όφειλε να εξετάσει αυτό το σημαντικό θέμα και να καθορίσει τα πρότυπα για την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, για την ασφαλή και την αποτελεσματική χρήση της ηχωκαρδιογραφίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.1 Είναι γνωστό πως η διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφικής εξέτασης σε καταστάσεις διαχείρισης επειγόντων περιστατικών αποτελή πρόκληση.

Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI): Συνδυασμένη, με Πολλαπλές Μεθόδους, Απεικόνιση (Μultimodality Ιmaging) των Παθήσεων του Περικαρδίου

  Oι περικαρδιακές παθήσεις αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα διεργασιών που σχετίζονται ή βλάπτουν το περικάρδιο. Η απεικόνιση είναι απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση των παθήσεων του περικαρδίου και των επιπλοκών τους και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείρισή τους. Επιπλέον της ακτινογραφίας θώρακα, τρεις κύριες μη επεμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την εκτίμηση του περικαρδίου στην κλινική πρακτική: η υπερηχοκαρδιογραφία, η αξονική τομογραφία καρδιάς (cardiac computed tomography: CT) και η[…]