Κάπνισμα Κατά την Εγκυμοσύνη: Ένα Σοβαρό Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Συνέπειες για την Υγεία της Μητέρας και του Εμβρύου και Υπολογισμός της Επίπτωσης την Ελλάδα – Μελέτη “HELENA”

  Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των καταστρεπτικών συνεπειών του καπνίσματος κατά την κύηση και παρουσιάζεται το μέγεθος του προβλήματος σήμερα παγκοσμίως. Επιπλέον παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία πρόσφατης μελέτης που διενεργήσαμε στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ με σκοπό να προσδιοριστεί η επίπτωση του καπνίσματος μεταξύ των εγκύων γυναικών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στη συνέχιση της βλαβερής για την υγεία τόσο του[…]

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κύηση

  Στέφανος Αρχοντάκης Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Γεώργιος Σκαλής Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Ουρανία Παπαζάχου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Γεωργία Βαμβάκου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Νίκη Παναγοπούλου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Ιλιάνα Ανδριανοπούλου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Κώστας Θωμόπουλος Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Θωμάς Μακρής Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο[…]

Εισαγωγή στην Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως

  Ουρανία Παπαζάχου Γ.Ν.Μ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αθανάσιος Τασούλης Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Σεραφείμ Νάνας Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Περίληψη H καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) είναι μια σύγχρονη διαγνωστική δοκιμασία που ελέγχει την ανταπόκριση του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του μυϊκού συστήματος σε προοδευτικά αυξανόμενο μυϊκό έργο χρήσιμη σε πολλές κλινικές καταστάσεις.Ιδιαίτερα χρήσιμη στους ασθενείς με ελαττωμένη αντοχή στην κόπωση όσο και σε εκείνους με[…]

Κλινική Εργοσπιρομετρία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

  Ουρανία Παπαζάχου Γ.Ν.Μ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σεραφείμ Νάνας Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Περίληψη H εργοσπιρομετρία (συνδυασμός εργομετρίας και σπιρομετρίας), εκτιμά την αερόβια ικανότητα του οργανισμού. Η τεχνολογική εξέλιξη μας οδήγησε από τα πειράματα του Lavoisier και τους ασκούς του Douglas στις σύγχρονες μετρήσεις αναπνοή προς αναπνοή. Σήμερα, έχουμε προχωρήσει πέρα από το peakVO2 και τον αναερόβιο ουδό σε ενσωμάτωση νέων δεικτών όπως εκείνοι της φάσης της ανάκαμψης (VO2/t slope),[…]