Εμφύτευση Μόνιμου Διεστιακού Βηματοδοτικού Συστήματος σε Ασθενή με Συμπτωματικό Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό, Παραμένουσα Αριστερή Άνω Κοίλη Φλέβα και Απουσία Δεξιάς Άνω Κοίλης Φλέβας

  Η παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα (ΠΑΑΚΦ) είναι συγγενής ανατομική παραλλαγή που εμφανίζεται στο 0.3% του γενικού πληθυσμού. Συχνά, συνυπάρχει απουσία και της δεξιάς άνω κοίλης φλέβας (ΔΑΚΦ), οπότε ο καθετηριασμός και η εμφύτευση βηματοδοτικού ή απινιδωτικού συστήματος γίνεται πιο δυσχερής. Στην παρούσα περιγραφή αναφέρουμε τις δυσχέρειες και την τεχνική εμφύτευσης βηματοδοτικού συστήματος σε ασθενή που παρουσιάζει και τις δύο παραλλαγές.