Προοπτική Μελέτη της Θεραπείας Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή στην Ελλάδα. Αρχικά Αποτελέσματα

Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου