Δυσλειτουργία Βιοπροσθετικής Αορτικής Βαλβίδας

Πρόκειται για άντρα 72 ετών, με ιστορικό εμφύτευσης βιοπροσθετικής βαλβίδας τύπου Hancock II porcine 21mm στην θέση της αορτικής και συνοδό αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τοποθέτηση αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και φλεβικού μοσχεύματος στον πρώτο επιχείλιο κλάδο.