Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI): Συνδυασμένη, με Πολλαπλές Μεθόδους, Απεικόνιση (Μultimodality Ιmaging) των Παθήσεων του Περικαρδίου

  Oι περικαρδιακές παθήσεις αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα διεργασιών που σχετίζονται ή βλάπτουν το περικάρδιο. Η απεικόνιση είναι απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση των παθήσεων του περικαρδίου και των επιπλοκών τους και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείρισή τους. Επιπλέον της ακτινογραφίας θώρακα, τρεις κύριες μη επεμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την εκτίμηση του περικαρδίου στην κλινική πρακτική: η υπερηχοκαρδιογραφία, η αξονική τομογραφία καρδιάς (cardiac computed tomography: CT) και η[…]