Ενδοκαρδίτιδα: Ποιά η θέση της καρδιοχειρουργικής;

Medical School, University of Thessaly, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery Infectious endocarditis remains a dangerous onset with incidence unchanged over the years and a high risk of morbidity and mortality approaching 30% at 1 year. Prolonged appropriate antibiotic therapy remains the most important component in the treatment for native valve endocarditis once the causative organism has been identified. Rapid diagnosis, effective treatment, and prompt recognition of complications are essential[…]

Μια συνοπτική επισκόπηση των κυτταρικών θεραπειών με βλαστοκύτταρα στην καρδιακή ανεπάρκεια. A brief overview of stem cell based therapies for heart failure

  Κυριάκος Σπηλιόπουλος Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής Θώρακα Καρδιάς Αγγείων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προκόπης- Ανδρέας Ζώτος Πανεπιστημιακή Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Despite the advances in pharmacological treatment and surgical techniques over the past decades, heart failure remains a challenge for the clinician, as far as recovery of cardiomyocytes after cardiac injury is not feasible. Heart transplantation represents the gold standard treatment for terminal heart failure patients, but the method is[…]