Συστάσεις για Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδι- ογραφία: EACVI (αναβάθμιση) 2014

  Με αυτό το κείμενο, παραθέτουμε τις αναβαθμισμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιαγγειακής απεικόνισης (EACVI) για τη διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία (TOE). Το κείμενο εστιάζει στην επεμβατική TOE και κυρίως στις διαδερμικές επεμβάσεις της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας και του ωτίου του αριστερού κόλπου, όπως επίσης και στο ρόλο της TOE στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, τις συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων και τις νόσους της αορτής.