Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως στους αθλητές

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Περίληψη Σήμερα ή καρδιοαναπνευστική δοκιμασία (ΚΑΔΚ) προσθέτοντας επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις αναπνευστικούς παραμέτρους, την πρόσληψη οξυγόνου και την αποβολή του C02 στους κλασσικούς δείκτες αξιολόγησης της κόπωσης, δίνει τη δυνατότητα συνολικότερης εκτίμησης του εξεταζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη του οξυγόνου στη μέγιστη προσπάθεια (VO2max) αποτελεί τον απόλυτο δείκτη πρόγνωσης και αντικειμενικής ικανότητας για άσκηση. Ειδικά σε αθλητές, η παραπάνω παράμετρος σε συνδυασμό με την εκτίμηση δεικτών[…]