Κάπνισμα Κατά την Εγκυμοσύνη: Ένα Σοβαρό Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Συνέπειες για την Υγεία της Μητέρας και του Εμβρύου και Υπολογισμός της Επίπτωσης την Ελλάδα – Μελέτη “HELENA”

  Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των καταστρεπτικών συνεπειών του καπνίσματος κατά την κύηση και παρουσιάζεται το μέγεθος του προβλήματος σήμερα παγκοσμίως. Επιπλέον παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία πρόσφατης μελέτης που διενεργήσαμε στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ με σκοπό να προσδιοριστεί η επίπτωση του καπνίσματος μεταξύ των εγκύων γυναικών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στη συνέχιση της βλαβερής για την υγεία τόσο του[…]