Τα Μυστικά της Δυναμικής Υπερηχογραφίας: Η Νέα Τεχνολογία ή η Εμπειρία Είναι πιο Απαραίτητη;

  Η δυναμική υπερηχογραφία ξεκίνησε από το 1979 ως μια «πολλά υποσχόμενη τεχνική», η οποία αγκαλιάστηκε από ολίγους ενθουσιώδεις και αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό. Στην συνέχεια εξελίχθηκε σε μια καθιερωμένη τεχνική, αποδεκτή από την ευρύτερη καρδιολογική κοινότητα και έφθασε τελικά στο σημείο να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη σύγχρονη κλινική καρδιολογία. Η μέθοδος ωρίμασε με την εξέλιξη της τεχνολογίας απέκτησε υψηλή διαγνωστική ικανότητα στην προσέγγιση της στεφανιαίας νόσου αλλά και σε[…]