Η Εμφάνιση Επεισοδίου Κολπικού Πτερυγισμού Οδήγησε Στην Αποκάλυψη του Συνδρόμου Brugada και την Αποτροπή Αιφνίδιου Θανάτου

  Tα τελευταία έτη η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, τόσο στον τομέα της διάγνωσης και καθορισμού της αιτιολογίας νοσημάτων όσο και στη διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα η ενημέρωση του πληθυσμού αλλά και η ευκολότερη πρόσβαση στις δομές του συστήματος υγείας οδηγεί συχνά στην πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρόλα αυτά μερικές φορές στα πλαίσια της καθημερινής πρακτικής, είναι δυνατόν να διαλάθουν[…]

Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]