Διαυλοπάθειες: αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση

  Στυλιανός A Παρασκευαΐδης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ματθαίος Β. Διδάγγελος Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://orcid.org/0000-0001-8046-0602 Ιωάννης Τζιάτζιος Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Καρβούνης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η γονιδιακή έκφραση και οι ιδιότητες των διαύλων ιόντων παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά σε κάθε μυοκαρδιακή περιοχή οδηγώντας σε διάδοση της ηλεκτρικής[…]