Οδοί Προσπέλασης – Καθετήρες – Σύρματα στην Αντιμετώπιση Σύμπλοκων Στεφανιαίων Βλαβών

Οι σύγχρονες τεχνικές της διαδερμικής αγγειοπλαστικής στεφανιαίων έχουν δυο βασικά σημεία διαφοροποίησης από την παλαιότερη περίοδο 15 χρόνια πριν. Πρώτα και κύρια είναι η ανάπτυξη της διακερκιδικής και κατ’ επέκταση της από το αντιβράχιο προσπέλασης, που κέρδισε έδαφος σε σύγκριση με την διαμηριαία προσπέλαση, και εν συνεχεία η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα σύμπλοκων βλαβών με την χρήση εξελιγμένων υλικών.