Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών

  Ιωάννης Πολυμέρου Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο ‘ΜΗΤΕΡΑ’ Αφροδίτη Τζίφα Η πνευμονική υπέρταση αποτελεί μια όχι πλήρως κατανοητή παθολογική οντότητα με πολυάριθμες αιτιολογίες. Ορίζεται ως η πα-ρουσία αυξημένης μέσης αρτηριακής πίεσης η-ρεμίας, της πνευμονικής αρτηρίας (mPAP) σε επίπεδο ≥ 20 mmHg και πνευμονικών αντι-στάσεων PVR≥3 Wood units, μετρημένα με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό1. Μια από τις πιο εκτενώς περιγεγραμμένες και μελετημένες μορφές της είναι αυτή που σχετίζε-ται με[…]