Δομικές Καρδιοπάθειες ΙV: Σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος

Το ανοικτό ωοειδές τρήμα αποτελεί μια δυνητική πηγή εμβολής στον εγκέφαλο σε ασθενείς με κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο. Πολλαπλές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συμβάλει στην κατοχύρωση του ρόλου και της ανωτερότητας της σύγκλεισης (ασφαλής, αποτελεσματική, σπάνιες επιπλοκές, cost effective) έναντι της καλύτερης φαρμακευτικής θεραπείας, σε ασθενείς ηλικίας ​