Η Στεφανιαία Nόσος στις Γυναίκες

  Για αρκετές δεκαετίες υπήρξε η πεποίθηση ότι οι γυναίκες δεν εμφάνιζαν παρά σπάνια στεφανιαία νόσο και μόνο κατ’ εξαίρεση υπήρχαν γυναίκες που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αυτή η πεποίθηση δεν είναι αληθής, καθώς οι καρδιακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες, ανεξάρτητα από τη φυλή και την εθνικότητα∙ εμφανίζεται επίσης ακόμη και στις νεότερες ηλικίες, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, και[…]