Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί την κύρια αιτία καρδιαγγειακού θανάτου παγκοσμίως καθώς μόνο το 2010, περισσότεροι από 9.000.000 θά- νατοι, αποδόθηκαν σε αίτια που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπέρταση.1 Η ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης

  Παρά την αύξηση και πρόοδο των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων, οι αιφνίδιοι θάνατοι αθλητών στα γήπεδα εξακολουθούν να συμβαίνουν και μάλιστα να αυξάνονται διαχρονικά. Οι περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου λόγω καρδιακών αιτιών ανέρχονται στις 2.1 ανά 100.000 αθλητών έναντι 0.7 ανά 100.000 μη αθλητών κατ’ έτος. H συστηματική και εντατική αθλητική προπόνηση επιφέρει τεράστια επιβάρυνση στο καρδιαγγειακό σύστημα και εγκυμονεί κινδύνους καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ιδιαίτερα σε άτομα που επιδίδονται στον πρωταθλητισμό, με[…]

Κάπνισμα: Ένας Υποθεραπεύσιμος Προδιαθεσικός Παράγοντας Κινδύνου για την Καρδιά

Στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρουν ότι το σύνολο των καπνιστών παγκοσμίως ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο και μέχρι το 2030 αναμένεται να φτάσει περίπου τα δύο δισεκατομμύρια. Η χρήση του καπνού είναι πιο διαδεδομένη στον ανδρικό πληθυσμό (47%) έναντι του γυναικείου (12%), ενώ το 90% αυτών ξεκινούν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 18 ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) το χρονικό διάστημα 1992-1995 το[…]

Ο Ρόλος των Υπολιπιδαιμικών Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Πρωτοπαθή Δυσλιπιδαιμία

Αν και οι στατίνες θεωρούνται ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στην κατανάλωση υπολιπιδαιμικών συμπληρωμάτων διατροφής έχουν προταθεί είτε σαν εναλλακτική θεραπεία είτε σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του υπολιπιδαιμικού διατροφικού συμπληρώματος Armolipid  σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής βασιζόμενο στη Μεσογειακή διατροφή σε ασθενείς με πρωτοπαθή δυσλιπιδαιμία που δεν ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή.[…]

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση ή Συντηρητική Αντιμετώπιση στη Στεφανιαία Νόσο

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα προτεραιότητα έχει η επεμβατική αντιμετώπιση καθώς αυξάνει την επιβίωση. Επί αδυναμίας ή αντένδειξης διενέργειας αγγειοπλαστικής ο ασθενής μένει μόνον με φαρμακευτική αγωγή. Στην σταθερή στεφανιαία νόσο επεμβατική αντιμετώπιση γίνεται, επιπροσθέτως της μέγιστης φαρμακευτικής αγωγής, όταν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα ή όταν από την αγγειοπλαστική προκύπτει πιθανή αύξηση της επιβίωσης.

Twenty-first century epidemiology of dyslipidemia in Greece: EMENO national epidemiological study

1. Introduction Chronic total occlusion (CTO) occurs in approximately 13–30% of patients with coronary artery disease undergoing coronary angiography1,2, and remains a major challenge in interventional cardiology. Although successful percutaneous coronary intervention (PCI) is associated with improvements in symptoms and quality of life3, only 12.4% of patients with CTO receive CTO-PCI, according to a previous study4. Coronary collateral circulation (CCC) is associated with favorable clinical outcomes and might be a protective[…]

Πλοήγηση άρθρων