Η Επίδραση του Κλίματος στην Ανάγκη Εισαγωγής σε Νοσοκομείο και την Ενδονοσοκομειακή Θνητότητα Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Αποτελέσματα στη Βόρεια Ελλάδα.

  Eίναι γνωστό ότι οι κλιματολογικές μεταβολές στις οποίες εκτίθεται ο πληθυσμός επηρρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση και τον επιπολασμό συγκεκριμένων ανά κλιματική αλλαγή νοσημάτων.1-2 Το ύψος της θερμοκρασίας κάθε περιοχής για παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με τα δεδομένα του World Health Organization (WHO) στην επίπτωση της νοσηρότητας και θνητότητας της συγκεκριμένης περιοχής.3 Επίσης έχει τεκμηριωθεί η άποψη ότι άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα είναι περισσότερο ευαίσθητα[…]