Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα του Παράγοντα Αναστροφής Δράσης του Dabigatran (Pradaxa) στην Καθημερινή Κλινική Πρακτική

  Tα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (NOAC), με την γενίκευση της χρήσης τους σε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, θα φέρουν συχνά τους θεράποντες ιατρούς αντιμέτωπους με το ζήτημα της διαχείρισης των αιμορραγικών επιπλοκών τους. Η πρόσφατη κυκλοφορία του πρώτου ειδικού παράγοντα αναστροφής του Dabigatran (Pradaxa) εισάγει νέα δεδομένα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ασθενών αυτών.