Σύγχρονες ενδοπροθέσεις και Scaffolds στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Η εφαρμογή των ενδοστεφανιαίων προθέ σεων (stents) αποτέλεσε την δεύτερη μεγάλη πρόοδο στην επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, μετά την αγγειοπλαστική με μπαλόνι. Η εφαρμογή τους ελάττωσε στο ελάχιστο την ανάγκη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης μετά αγγειοπλαστική με μπαλόνι (PTCA), που συνέβαινε σε 4-6% των περιπτώσεων.