Κύρια μηνύματα από το Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC Care of the Athletic Heart Virtual) του 2022

Κύρια μηνύματα από το Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC Care of the Athletic Heart Virtual) του 2022