Δυσλιπιδαιμία κατά την πανδημία COVID-19

Η λοίμωξη COVID-19, πέραν του αναπνευστικού συνδρόμου, επιφέρει δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Κατά συνεπαγωγή, πάσχοντες με υποκείμενες συννοσηρότητες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Μετα-ανάλυση 6 μελετών επί συνόλου 1.558 ασθενών κατέδειξε ότι η συνύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου σχετιζόμενο με τη πρόγνωση της πορείας εξέλιξης της λοίμωξης με COVID-19.