Ασβεστωμένες βλάβες στεφανιαίων αρτηριών. Απεικόνιση και επεμβατικός χειρισμός

Οι ασβεστωμένες βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών μαζί με τις βλάβες του κυρίου στελέχους, των διχασμών και τις ολικές αποφράξεις συναποτελούν την ενότητα των σύμπλοκων βλαβών (CHIP). Η παρουσία ασβεστίου επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση, την προετοιμασία της βλάβης και την έκπτυξη του stent με αποτέλεσμα οι αγγειοπλαστικές (PCI) να είναι δυσκολότερες τεχνικά, να έχουν περισσότερες επιπλοκές και χειρότερα άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα.