Κάπνισμα Κατά την Εγκυμοσύνη: Ένα Σοβαρό Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Συνέπειες για την Υγεία της Μητέρας και του Εμβρύου και Υπολογισμός της Επίπτωσης την Ελλάδα – Μελέτη “HELENA”

  Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των καταστρεπτικών συνεπειών του καπνίσματος κατά την κύηση και παρουσιάζεται το μέγεθος του προβλήματος σήμερα παγκοσμίως. Επιπλέον παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία πρόσφατης μελέτης που διενεργήσαμε στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ με σκοπό να προσδιοριστεί η επίπτωση του καπνίσματος μεταξύ των εγκύων γυναικών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στη συνέχιση της βλαβερής για την υγεία τόσο του[…]

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κύηση

  Στέφανος Αρχοντάκης Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Γεώργιος Σκαλής Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Ουρανία Παπαζάχου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Γεωργία Βαμβάκου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Νίκη Παναγοπούλου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Ιλιάνα Ανδριανοπούλου Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Κώστας Θωμόπουλος Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ Θωμάς Μακρής Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο[…]