Επιπλοκές που Σχετίζονται με τη Εμφύτευση Συσκευών Ελέγχου Καρδιακού Ρυθμού και οι Οικονομικές τους Επιπτώσεις: Μια Προοπτική Μονοκεντρική Μελέτη Δύο Ετών

  Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εμφυτεύσιμων συσκευών ελέγχου καρδιακού ρυθμού παραμένει ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.1 Οι εμφυτεύσιμοι βηματοδότες μειώνουν την θνησιμότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής,2 ενώ οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές έχουν αποδείξει ότι μειώνουν την θνησιμότητα ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ) τόσο για πρωτογενή3-5 όσο και για δευτερογενή πρόληψη.6,7 Στις μέρες μας βηματοδότες και απινιδωτές εμφυτεύονται σε μεγάλη[…]