Ο Αποπτωτικός Μηχανισμός, ως Στρατηγικός Στόχος, στη Θεραπεία της Καρδιακής Νόσου.

  H γνώση και η ανάπτυξη των πολύπλοκων μηχανισμών της απόπτωσης, δημιούργησε τις βάσεις, για τη δημιουργία νέων θεραπευτικών σχημάτων που ανάλογα με τη νόσο, αποσκοπούν στο προγραμματισμένο θάνατο των κυττάρων-στόχων ή και ακόμα στην αποτροπή του. Επιπλέον, σε περιπτώσεις καρκινικών κυττάρων όπου εχει μελετηθεί εκτενώς η συσχέτιση του θεραπευτικού στόχου σε διάφορα αποπτωτικά επίπεδα, η αντιμετώπιση μπορεί να αποβλέπει στην επίτευξη της αυξημένης κυτταρικής ευαισθησίας σε άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες.[…]