Μαγνητική τομογραφία καρδιάς-εγκεφάλου-σπονδυλικής στήλης σε ασθενή με αγγειίτιδα και βηματοδότη συμβατό με μαγνητικό τομογράφο 3Τ

Η ΜΤ μπορεί να δώσει παράλληλες πληροφορίες για το μυοκάρδιο, τον εγκέφαλο και το μυοσκελετικό σύστημα ακόμη και σε ασθενείς με βηματοδότη, εφόσον αυτός είναι συμβατός με μαγνητικό τομογράφο. Aυτές οι ιδιότητες της μεθόδου την καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τη μελέτη των συστηματικών νοσημάτων.