Η Ομάδα Εργασίας Νέων Καρδιολόγων της ΕΚΕ και οι στόχοι της

Οι καρδιολόγοι κάτω των 40 ετών συνιστούν διεθνώς μία ξεχωριστή ομάδα με κοινούς προβληματισμούς σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η επίσημη αναγνώριση της κοινότητας νέων καρδιολόγων αποτελεί κοινή πρακτική σε πάνω από 30 εθνικές καρδιολογικές εταιρείες – μέλη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) αλλά και της ίδιας της ESC.