Κιρκάδιος Ρυθμός και Έμφραγμα του Μυοκαρδίου: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

  Κωνσταντίνος Κάτσος Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens Εμμανουήλ Ι. Σακελλιάδης Ευμορφίλη I. Ζούζια Χαρά Σπηλιοπούλου Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens Περίληψη Παρά την πρόοδο της Ιατρικής επιστήμης και της Βιοϊατρικής τεχνολογίας, τα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος και ιδίως τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία[…]