Αξιοπιστία του HellenicSCORE (ανα-βαθμονόμηση του ESC SCORE) Σχετικά με τον Δεκαετή Κίνδυνο Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Ελλάδα

  Yπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δεικτών που υπολογίζουν τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης επεισοδίου καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ). Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2012) για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αναγνώρισε τη σημασία της αξιολόγησης του κινδύνου μέσω βαθμονόμησης του κινδύνου (risk scores), όπως πχ η βαθμονόμηση του ESC SCORE (Systematic COronary Risk Estimation). Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σχετικά με την αξιοπιστία των εν λόγω[…]