Ο -174 Πολυμορφισμός της Ιντερλευκίνης-6 ως Προδιαθετικός Παράγοντας Εμφάνισης Εμφράγματος του Μυοκαρδίου

  Eίναι γνωστό πως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η τοπική νέκρωση που προκαλεί στο μυοκάρδιο αποτελεί εστία φλεγμονής του οργανισμού. Όπως σε κάθε περίπτωση φλεγμονής, κινητοποιείται ο ανοσοποιητικός μηχανισμός, με βασικό εκπρόσωπο τις παραγόμενες κυτταροκίνες, αντιμαχόμενος τη νεκρωτική περιοχή και προάγοντας την ουλοποίηση. Ο μηχανισμός αυτός, πολλές φορές δεν επενεργεί υπέρ του συμφέροντος του οργανισμού, εγκαταλείποντας δυσλειτουργικό υπόλοιπο ιστού.