Κλασματική Εφεδρεία Ροής (FFR): Πότε Πρέπει και Πότε δεν Πρέπει να Χρησιμοποιείται

Η λήψη της βέλτιστης κλινικής απόφασης για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο της επεμβατικής καρδιολογίας και προϋποθέτει την αντικειμενική εκτίμηση της αιμοδυναμικής σημαντικότητας των στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών. Παρόλη την ταχεία εξέλιξη των μη επεμβατικών διαγνωστικών τεχνικών, η στεφανιαία αγγειογραφία (στεφανιογραφία) παραμένει αναντικατάστατη στην απεικόνιση της ανατομίας του στεφανιαίου δικτύου. Ως αμιγώς απεικονιστική τεχνική όμως διατηρεί το μειονέκτημα του να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την[…]