Η σημασία της ΚΑΔΚ στη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση ασθενών με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

  Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Διονυσία Μπίρμπα Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Δημήτριος Μπένας Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αναστασία Φάμπρη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Ευστάθιος Κ. Ηλιοδρομίτης Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ   Περίληψη Η Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) αποτελεί την εξέταση εκλογής για την[…]