Ο Αλγόριθμος της Βασικής ΚΑΡΠΑ και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες: Υπάρχουν Αλλαγές;

  Ως βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, δηλαδή της αναπνοής και της κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, εκτός από κάποιο βοήθημα προστασίας. Τον Οκτώβριο του 2015 δημοσιεύτηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναζωογόνηση.

Κλασματική Εφεδρεία Ροής (FFR): Πότε Πρέπει και Πότε δεν Πρέπει να Χρησιμοποιείται

Η λήψη της βέλτιστης κλινικής απόφασης για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο της επεμβατικής καρδιολογίας και προϋποθέτει την αντικειμενική εκτίμηση της αιμοδυναμικής σημαντικότητας των στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών. Παρόλη την ταχεία εξέλιξη των μη επεμβατικών διαγνωστικών τεχνικών, η στεφανιαία αγγειογραφία (στεφανιογραφία) παραμένει αναντικατάστατη στην απεικόνιση της ανατομίας του στεφανιαίου δικτύου. Ως αμιγώς απεικονιστική τεχνική όμως διατηρεί το μειονέκτημα του να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την[…]