Κλινικές Επιπτώσεις της Ηχωκαρδιογραφικής Εξέτασης της Λειτουργικότητας της Δεξιάς Κοιλίας κατά τον Επιμήκη Άξονα με τις Νεότερες Τεχνικές

Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αθηνών “ΚΑΤ” Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ευρωκλινική Αθηνών