Στεφανιαίες βλάβες με υψηλό φορτίο θρόμβου

Η μεγάλη ποσότητα θρόμβου μπορεί να επιπλέξει την αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα οδηγώντας σε περιφερικό εμβολισμό και slow/no reflow με κακή μακροπρόθεσμη έκβαση. Δεν υπάρχει ιδανική στρατηγική αντιμετώπισης, αλλά θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή και την εμπειρία του επεμβατικού καρδιολόγου. Οι αναστολείς IIb/IIIa έχουν θέση σε μεγάλη ποσότητα θρόμβου. Αν η ποσότητα του θρόμβου δεν είναι απαγορευτική, μπορεί να γίνει απευθείας τοποθέτηση stent χωρίς προδιάταση (direct stenting).