Ο Αλγόριθμος της Βασικής ΚΑΡΠΑ και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες: Υπάρχουν Αλλαγές;

  Ως βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, δηλαδή της αναπνοής και της κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, εκτός από κάποιο βοήθημα προστασίας. Τον Οκτώβριο του 2015 δημοσιεύτηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναζωογόνηση.